For jægere

Alle kan købe vildt

Kivan Food køber sit vildt af jægere. Endelig kan jægere også aflevere deres nedlagte vildt hos Kivan Food, for så at hente det igen, nå vildtet er klargjort, dyrlægekontrolleret og pakket. Ikke så få jægere benytter sig af denne mulighed.

Kodeord kvalitet

Kivan Food forarbejder såvel fugle- som dyrevildt, og producerer en lang række af spændende produkter.

Fællesnævneren for alle disse produkter er kvalitet, som er kodeordet for et hvert produkt hos os.

I snart 30 år har Bjarne Frost Vildt baseret sin produktion på kvalitet‚ og det bliver man ved med i Kivan Food.


Vildtslagteriet er ikke så vildt endda

I princippet er det egentlig forkert at bruge ordet vildtslagteri, eftersom alt vildt allerede er dødt når det ankommer til Kivan Food. Det rigtige ord er vildthåndtering.

Vildtet modtages i et særligt rum, der er adskilt fra den øvrige del af vildtslagteriet. I modtagelsen kontrolleres kødets kvalitet af virksomhedens rutinerede medarbejdere, så allerede her sker en grovsortering af vildtet. Det vildt, der har den rigtige kvalitet, anbringes umiddelbart efter modtagelse i kølerum. Her kontrolleres alt vildt efterfølgende af en dyrlæge fra Fødevareregion Ringsted.

Fra kølerummene, bevæger vildtet sig gennem virksomheden, efter et nøje fastlagt mønster. Og der er hermetisk lukket mellem de enkelte afdelinger i virksomheden, så ubehandlet vildt ikke kommer i kontakt med vildtkød eller produkter af vildtkød.
Hygiejnen er af altafgørende betydning hos Kivan Food, og ingen kan færdes på virksomheden uden at være iført hårnet og kittel.